Sapelli

També anomenat:
Abebay, Caoba de Guinea, Sapele, Scented Mahogany, Lifaki, Aboudikro, Penkwa, Undiano.

Color:
Color albura: varia del gris blanquinós al crema. Color duramen: varia del rosa, amb el temps marró vermellós-marró violaci.

Procedència:
Àfrica.

Propietats:
Semipesada. Mitjanament nerviosa. Semidura. Xapa: apta. Mecanitzat: algunes dificultats. Encolat: sense problemes. Clavat i cargolat: sense problemes. Acabat: sense problemes.

Aplicacions:
Xapes decoratives. Taulers contraxapats. Fusteria interior. Mobiliari i ebenisteria. Fusteria exterior. construcció naval

Altres dades:
Fibra: entrellaçada. Olor característica que recorda al del cedre. De vegades traspua resina. Duramen poc impregnable, albura mitjanament impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta