Roure

També anomenat:
Roure comú, Roure de fulla gran, European Oak, Chêne, Carvalho, Rouro.

Color:
Color albura: una mica més clar que el duramen. Color duramen: varia del marró-groc clar al marró.

Procedència:
Europa, Àsia menor i nord d'Àfrica.

Propietats:
Semipesada. Mitjanament nerviosa. Semidura. Xapa: apta tall a la plana. Mecanitzat: sense problemes. Encolat: sense problemes. Clavat i cargolat: trepants previs. Acabat: tractament previ amb tapaporus.

Aplicacions:
Fusteria interior. Boteria. Travesses. Mobiliari i ebenisteria. Fusteria d'armar. Obres hidràuliques. Construcció naval.

Altres dades:
Fibra: recta. Ràdios llenyosos visibles, amples i en forma de grans mirallets. Duramen no impregnable, albura impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta