Bubinga

També anomenat:
Kevazingo, Essingang, Binbinga, Ebana, Oveng, Waka.

Color:
Color albura: blanquinós o gris vermellós. Color duramen: marró vermellós-rosat vell.

Procedència:
Àfrica

Propietats:
Pesada. Nerviosa. Dura. Xapa: apta. Mecanitzat: no presenta problemes. Encolat: delicat. Clavat i cargolat: trepants previs. Acabat: sense problemes.

Aplicacions:
Mobiliari i ebenisteria. Fusteria interior i exterior.

Altres dades:
Fibra: recta o lleugerament entrellaçada. Durable enfront de fongs i tèrmits. Duramen no impregnable, albura impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta