Bossé 

També anomenat:
Diambi, Black Guarea, Bossé Fonce, Mutigbanaye, Obobo nekwi, Bolon.

Color:
Color albura: marró ataronjat. Color duramen: marró que es va enfosquint amb el pas del temps.

Procedència:
Àfrica.

Propietats:
Semipesada - pesada. Mitjanament nerviosa. Semidura. Xapa: apta. Mecanitzat: dificultats pel repel. Encolat: sense problemes. Clavat i cargolat: sense problemes. Acabat: tractament previ amb tapaporus.

Aplicacions:
Taulers contraxapats. chapasdecorativas. Fusteria interior i exterior. Construcció naval. Ebenisteria i mobiliari.

Altres dades:
Fibra: recta o lleugerament entrellaçada. Pols produït per la fusta pot produir al·lèrgies. Duramen no impregnable, albura impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta