Pi USA

També anomenat:
Pi Melis, Pi del Sud, Pi Tea, Pi Mobila, Southern Yello Pine, Pins Jaunes.

Color:
Color albura: varia del blanc fins al groc pàl·lid o taronja clar. Color duramen: varia del groc ataronjat al marró vermellós o marró clar.

Procedència:
Sud-est d'Estats Units.

Propietats:
Lleugera. Mitjanament nerviosa. Semidura-dura. Xapes: apta. Mecanitzat: fàcil, problemes puntuals per la resina. Encolat: fàcil amb adhesius als quals no afecti la resina. Clavat i cargolat sense problemes. Acabat: problemes puntuals per la resina.

Aplicacions:
Xapes per a recobriments decoratius i taulers contraxapats. Fusteria interior i fusteria d'armar. Construcció naval: pals.

Altres dades:
Fibra: recta. Presenta canals resinífers. Conté nombrosos tanins. Olor forta a resina. Albura impregnable, duramen poc o no impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta