Mbero

També anomenat:
Dibetou, Nvero, Noguera del Gabon, African Walnut, Bibolo, Noyer d'Afrique, Eyan, Apopo.

Color:
Color albura: varia del gris clar al groc clar. Color duramen: varia del marró grisenc al marró groc. Presenta taques o vetes de color negre.

Procedència:
Àfrica.

Propietats:
Semipesada. Mitjanament nerviosa. Tova. Xapa: apta. Mecanitzat: sense problemes. Encolat: sense problemes. Clavat i cargolat: lleugera tendència a rajarse. Acabat: sense problemes.

Aplicacions:
Mobiliari i ebenisteria. Xapes decoratives. Fusteria exterior i interior. torneria

Altres dades:
Fibra: entrellaçada. Traspua resina d'una olor penetrant, semblant al del cedre. Duramen varia de poc impregnable a no impregnable, albura mitjanament impregnable. Pols pot provocar irritacions de les mucoses i èczemes en algunes persones.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta