Sipo

També anomenat:
Assié, Utile, Asseng-assié, Abebay.

Color:
Color albura: blanc rosaci. Color duramen: varia del marró rosat a marró vermellós o marró vermellós 1 mica violaci.

Procedència:
Àfrica.

Propietats:
Semipesada. Mitjanament nerviosa. Semidura. Xapa: apta. Mecanitzat: Dificultats per fibra entrellaçada. Encolat i Clavat i cargolat: sense problemes. Acabat: Tractament previ amb tapaporus.

Aplicacions:
Xapes decoratives. Taulers contraxapats. Fusteria exterior i interior. Mobiliari i fusteria. Construcció naval. torneria

Altres dades:
Fibra: lleugerament entrellaçada. Ràdios llenyosos visibles i de mesuri Mitjana. Feble olor de cedre. Duramen no impregnable, albura mitjanament impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta