Iroc

També anomenat:
Teca Africana, African Teak, Semli, Koetema, Odum, Rokko, Abang.

Color:
Color albura: groc-pàl·lid o blanc-groguenc. Color duramen: marró groguenc, amb el temps marró daurat.

Procedència:
Àfrica.

Propietats:
Semipesada. Mitjanament nerviosa. Semidura. Xapa: apta. Mecanitzat: no sol presentar problemes. Encolat sense problemes. Clavat i cargolat sense problemes. Acabat: requereix tapaporus.

Aplicacions:
Fusteria exterior i interior. Xapes decoratives. Taulers contraxapats estructurals. Mobiliari i ebenisteria. Construcció naval. Fusteria d'armar

Altres dades:
Fibra: recta. Pot presentar dipòsits calcaris. En algunes persones poden produir reaccions al·lèrgiques, irritació de mucoses, acompanyades de reaccions cutànies. Duramen no impregnable, albura impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta