Poplar (Tuliper)

També anomenat:
Tulipífero americà, Tulipia, American tulipwood, Tulipier d'Amerique.

Color:
Color albura blanquinós, normalment està jaspiada o ratllada. Color duramen varia del verd oliva clar al marró, o del groc clar al canyella o marró verdós, normalment presenta traces blaves.

Procedència:
Estats Units i Canadà. S'ha introduït a Europa.

Propietats:
Lleugera. Poc nerviosa. Molt tova. Xapa: apta. Mecanitzat: sense problemes, s'esmenta dificultat en el raspallat. Encolat, clavat, cargolat i acabat sense problemes.

Aplicacions:
Xapes per a recobriments decoratius. Taulers contraxapats. Fusteria interior: motllures, sòcols. Mobiliari i ebenisteria. Fusteria exterior (requereix una protecció prèvia). Caixes o contenidors per a aliments. Joguines. Marqueteria.

Altres dades:
Fibra recta. Ràdios llenyosos visibles a la secció transversal i uniformes en la seva amplada. Anells de creixement visibles. Duramen mitjanament impregnable, blancor impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta