Ipe

També anomenat:
Amapa Prietam, Cortez, Guayacan Cortez, Ebene veure't, Pau d'arc.

Color:
Color albura: blanc groguenc. Color duramen: varia del marró oliva al marró més o menys fosc. Pot presentar fines vetes marrons.

Procedència:
Amèrica Central i Amèrica del Sud.

Propietats:
Molt pesada. Nerviosa. molt dura. Xapa: apta tall a la plana. Mecanitzat: difícil pel repel. Encolat: delicat. Clavat i cargolat: trepants previs. Acabat: tractament previ amb tapaporus.

Aplicacions:
Mobiliari i ebenisteria. Xapes decoratives. Fusteria d'armar. Fusteria interior. Travesses. Construcció naval. Obres hidràuliques. Torneria, talla.

Altres dades:
Fibra: entrellaçada. Pols pot provocar dermatitis. Durable fongs i insectes xilòfags. Duramen poc impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta