Mongoy

També anomenat:
Ovengkol, Amazakoue

Color:
Color albura: grisenc. Color duramen: marró-groguenc. Pot presentar vetes de color gris-negroses.

Procedència:
Oest i Centre d'Àfrica

Propietats:
Pesada. Nerviosa. Dura. Xapa: apta tall a la plana. Mecanitzat: dificultats pel repel. Encolat: sense problemes. Clavat i cargolat: trepants previs. Acabat: sense problemes.

Aplicacions:
Xapes decoratives. Fusteria interior i exterior. Ebenisteria i mobiliari. Torneria. instruments musicals

Altres dades:
Fibra: entrellaçada. Conté dipòsits blanquinosos. Duramen poc impregnable, albura impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta