Freixe

També anomenat:
European Ash, Frêne, Frágino, reflecteix, Frix.

Color:
Color: blanc nacrat, de vegades pot ser rosat. Fusta de albura no es distingeix de la del duramen. Presenta vetes fosques en els especejaments longitudinals.

Procedència:
Europa, incloent a les Illes Britàniques, nord d'Àfrica i est d'Àsia.

Propietats:
Semipesada - pesada. Nerviosa. Semidura. Xapa: apta tall a la plana. Mecanitzat: sense problemes. Encolat: sense problemes. Clavat i cargolat: trepants previs. Acabat: sense problemes.

Aplicacions:
Mànecs d'eines. Xapes per a recobriments decoratius. Articles esportius. Terres de fusta. Carrosseria: presenta bones propietats de tenacitat

Altres dades:
Fibra: recta. Duramen i albeca impregnable.


Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta