Pi Oregón

També anomenat:
Avet douglas, Douglas fir, British Columbia Pine, Pin d'Oregon, Sapin Douglas, Oregon Pine.

Color:
Color albura: varia del blanc al blanc crema o el blanc vermellós. Color duramen: varia des del groc Fins al vermell ataronjat o vermell.

Procedència:
Amèrica del Nord (introduïda a Europa, Austràlia, Nova Zelanda)

Propietats:
Semipesada. Poc nerviosa-mitjanament nerviosa. Semidura. Xapa: apta. Mecanitzat sense dificultats. Encolat sense problemes. Clavat i cargolat sense problemes. Acabat, preparar prèviament les superfícies.

Aplicacions:
Xapes i taulers contraxapats. Fusteria d'armar. Fusteria exterior i interior

Altres dades:
Fibra: Generalment recta, de vegades ondulada o en espiral. Duramen no impregnable, blancor mitjanament impregnable o poc impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta