Framiré

També anomenat:
Idigbo, Bajii, Emeri.

Color:
Color: groc palla o marró groc, sovint té una tonalitat verdosa. Fusta de albura poca diferenciada.

Procedència:
Àfrica.

Propietats:
Semipesada. Mitjanament nerviosa. Tova. Xapa: apta. Mecanitzat: sense problemes. Encolat: sense problemes. Clavat i cargolat: sense problemes. Acabat: tractament previ amb tapaporus.

Aplicacions:
Mobiliari i ebenisteria. Taulers contraxapats. Xapes per a recobriments decoratius. Fusteria interior i exterior. torneria

Altres dades:
Fibra: recta, de vegades entrellaçada. Presenta tanins grocs. Pols pot causar irritacions a alguns individus. Duramen mitjanament impregnable, albura impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta