Pi Silvestre

També anomenat:
Pi Valsaín, Pi Suècia, Pi Flandes, Pi Nord, Pi roig, Pi Sòria, Redwood, Scots pine, Pin commun, Pin sylvestre.l

Color:
Color albura: groc pàl·lid. Color duramen: vermellós.

Procedència:
Àsia i Europa

Propietats:
Semipesada. Poc nerviosa. Semidura. Xapes: apta. Mecanitzat: fàcil. Encolat: sense problemes. Clavat i cargolat: fàcil. Acabat: sense problemes.

Aplicacions:
Fusteria interior. Fusteria d'armar. Mobiliari i ebenisteria. Fusta laminada encolada. Xapes decoratives. Pals.

Altres dades:
Fibra recta. Albura impregnable, duramen no impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta