MDF Hidròfugs

Hidròfug és un tauler de fibres de mitja densitat (MDF) especialment dissenyat per a aplicacions d'interior que requereixin exposició a humitats ambientals relativament altes. Els taulers hidròfugs, s'identifiquen per les inscripcions aplicades en els cants.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta