Aglomerats Hidròfugs

Taulers no estructurals per a ús en ambient humit.

S'identifica normalment pel seu color verd en tot el gruix.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta