Alerce

També anomenat:
Làrix, Larice, Mellis, European Larch, Larch, Mélèze d'Europe, Lariche.

Color:
Color albura: blanc groguenc. Color duramen: marró-vermellós.

Procedència:
Centre d'Europa i oest de Rússia.

Propietats:
Semipesada - pesada. Nerviosa. Semidura. Xapa: apta. Mecanitzat: fàcil (de vegades difícil per nusos i resina). Encolat: difícil per resina. Clavat i cargolat: trepants previs. Acabat: interiors sense problemes, exteriors rentar i eliminar resina.

Aplicacions:
Fusteria d'armar. Estructures fusta laminada encolada. Fusteria exterior i interior. ebenisteria. Pals

Altres dades:
Fibra: recta. Presenta nombrosos canals resinífers. Pot produir irritacions a mucoses. Mitjanament - poc durable a fongs i sensible a insectes xilòfags. Duramen no impregnable, albura mitjanament impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta