Teca

També anomenat:
Teak, Tek, Jati, May sak.

Color:
Color albura: varia del blanc-groc al gris clar. Color duramen: varia del marró-groc al marró fosc.

Procedència:
Sud-est d'Àsia, Índia, Cambotja i Vietnam. Introduïda en regions tropicals de l'Oest d'Àfrica.

Propietats:
Semipesada. Poc nerviosa. Semidura. Xapa: apta. Mecanitzat: sense problemes. Encolat: sense problemes. Clavat i cargolat: trepants previs. Acabat: tractament superficial previ.

Aplicacions:
Xapes decoratives. Mobiliari i ebenisteria. Fusteria interior i exterior. Construcció naval. Ponts. Torneria.

Altres dades:
Fibra: recta, de vegades ondulada. Tacte oliós. Presenta taxes de sílice variables. Pot causar irritacions cutànies, ecemas i asma. Duramen no impregnable, albura poc impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta