Roure

També anomenat:
Xarxa Oak, Chêne Rouge d'Amerique.

Color:
Color albura: varia del gris clar al vermell pàl·lid. Color duramen: varia del rosat al vermell pàl·lid o marró clar.

Procedència:
Amèrica del Nord.

Propietats:
Semipesada. Mitjanament nerviosa. Semidura. Xapa: apta. Mecanitzat: sense problemes. Encolat: comportament molt variable. Clavat i cargolat: trepants previs. Acabat: tractament previ amb tapaporus.

Aplicacions:
Fusteria interior. xapes decoratives. mobiliari i ebenisteria. taulers contraxapats

Altres dades:
Fibra: recta. Ràdios llenyosos visibles, presenten els clàssics mirallets en la secció radial. El seu pols pot produir irritacions de les mucoses i asma. Duramen varia de poc a mitjanament impregnable, albura impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta