Noguer

També anomenat:
American Walnut, Noyer Noir d'Amerique, Black Walnut.

Color:
Color albura varia del blanc al marró groguenc. Color duramen bru vermellós o de color xocolata. De vegades presenta tonalitats violàcies.

Procedència:
Estats Units i Canadà.

Propietats:
Semipesada. Poc nerviosa. Semidura. Xapa: apta. Mecanitzat sense problemes, instal·lació sistema d'aspiració. Corbat: apta. Encolat, clavat, cargolat i acabat sense problemes. impregnable, albura impregnable.

Aplicacions:
Xapes per a recobriments decoratius. Taulers contraxapats. Ebenisteria i mobiliari. Fusteria interior. Construcció naval. Instruments musicals. Torneria i talla.

Altres dades:
Anells de creixement visibles. Fibra recta, de vegades ondulada. Olor suau característic. Pols molt irritant. Duramen de poc impregnable a no impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta